Fagfornyelsen - ny læreplan i norskfaget

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 14:00 – 14:45

SAL 3

Hvordan ser utkastet til ny læreplan i norsk ut? Hva er de største endringene som er foreslått? Det blir en presentasjon av utkastet som foreligger etterfulgt av kommentarer.