Factfulness

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-29 09:30 – 10:30

SAL 7

Vi mennesker er født med et ønske om fett og sukker. Og vi er født med et ønske om drama. Vi fokuserer på dramatiske historier fremfor fakta, og kjeder oss om ingenting skjer. Dette dramatiske verdenssynet kan imidlertid være stressende, det fører til negativt fokus og dårlige avgjørelser. Gapminder har målt kunnskap om globale trender blant verdens ledende beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Funnene viser at deres globale uvitenhet er høy, i likhet med journalister, aktivister, lærere og allmennheten. Dette har ingenting med intelligens å gjøre, men med mangel på kjennskap til fakta. Faktisk kunnskap må nemlig læres. Anna presenterer resultatene fra Gapminders studie om global uvitenhet for å illustrere hvordan dette skiller vårt syn på andre land. Hun vil også presentere par tips om hvordan å overvinne dette dramatiske verdenssynet med harde fakta.