Etikk, menneskesyn og lederskap - i praksis

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-29 15:15 – 16:00

SAL 7

En profesjonell må kjenne sitt materiale, siterer jeg fritt etter Aristoteles. Hva er det vi arbeider med når vi arbeider med mennesker? Det som kjennetegner mennesket er evnen til å styre seg selv, og ikke kun bli styrt av ytre autoriteter og indre press. Et individ har autonomien, og det er denne autonomien vi arbeider med og også forsøker å utvikle og foredle. I dette foredraget skal jeg belyse dette med utgangspunkt i etikk og menneskesyn – og også peke på hvilken betydning det har for ledelse.