Dybdelæring i digitale klasserom

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 15:30 – 16:15

SAL 4

Arbeidet med fagfornyelsen skjer i en brytningstid i norsk skole. Læremidler er i endring, og som i videregående skole er elevene i grunnskolen i ferd med å få hver sin personlige skjerm. Hvordan kan skoleledere og lærere samarbeide for å gi rom for dybdelæring i den digitale skolen?