Digital praksis i barnehagen

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-28 10:00 – 10:45

SAL 3

Rammeplan for barnehagen er tydelig på at barnehagene nå skal ta i bruk digitale verktøy i sin pedagogiske praksis.  Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi gjøre det, er spørsmål som dukker opp i den forbindelse. Noen lurer også på hvorfor barnehagene skal inkludere digitale verktøy og medier i sitt arbeid. Digital praksis kan og skal gi barnehagesektoren muligheter og være en naturlig del av den pedagogiske praksisen og arbeidet med fagområdene. 

Vi skal leke, lære og utforske med digitale verktøy, står det i rammeplanen men først må vi gi personalet mulighet til å utvikle sin digitale kompetanse. Som et bidrag til dette har vi utviklet ressurser i IKT-plan barnehage som kan hjelpe barnehagene i dette arbeide. 

IKT-plan barnehage:

  • Er en nettressurs som kan bidra til å øke den digitale kompetansen hos ansatte og barns gryende digitale ferdigheter i barnehagen. 
  • Kompetansepakker for personalet
  • Eksempler på digital pedagogisk praksis

Hvem er du Ida Ildsjel eller Bjørg Bekymra?

Kom på Utdanningsdirektoratets sesjon om digital praksis i barnehagen, få mer innsikt i begrepene som for eksempel, digital dømmekraft, digital kompetanse og pedagogisk bruk av digitale verktøy i barnehagen.