Digital livsmestring: hva bør skje når iGenerasjonen møter dagens skole?

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-29 09:30 – 10:15

SAL 4

I møtet med et stadig mer digitalisert samfunn, skal skolen finne sin rolle som kunnskapsformidler, oppdrager og kulturdanner. Det er utfordrende å skulle fylle denne rollen når så og si alle borgere er noviser uten erfaring – inkludert lærerne selv. Men vi har ikke noe valg, så hvordan kan vi lærere lede an i blekingen av det enorme lerretet Internett utgjør? Simen har hatt 1:1 dekning i sitt klasserom i mer enn 5 år og deler refleksjoner, råd og forslag til løsninger slik at du som tilhører kanskje kan unngå noen av omveiene han har tatt.