Digital dømmekraft i barnehagen

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-29 12:30 – 13:30

SAL 3

Digital dømmekrafter etablert i læreplaner, men nytt i rammeplanen for barnehagenene: ”Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.”(Kunnskapsdepartementet 2017). Hva betyr og innebærer dette og hvordan får vi  det til praksis?