Det lille ekstra

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 14:15 – 15:00

SAL 4

Avtalen med Kopinor gir læreren mulighet til å supplere og tilpasse undervisningsmateriellet, både digitalt og på papir. Vi har snakket med lærere om behov som melder seg når undervisningen skal forberedes og hvorfor de kopierer. Nå presenterer vi resultatene om lærernes bruk og gjennomgår konkret hvordan Kopinor-avtalen kan bidra til «det lille ekstra».