Dataspillet «Gone Home» som verktøy og motivasjon i litteraturundervisningen

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 11:15 – 12:00

SAL 2

I sin ferske  masteroppgave har Halvor Ø Thengs tatt for seg elevers egen lesepraksis, og prøvd å gjøre en kobling mot litteraturundervisning i skolen. Her har han kombinert ulike typer litteratur – to noveller og dataspillet «Gone Home» – og utforsket  overføringsverdien  mellom dem. For å bygge en bro mellom disse ulike lesepraksisene brukte han et litteraturopplegg der elevene fikk  ansvar for å stille kritisk orienterte spørsmål til tekstene de leste, i stedet for et mer tradisjonelt opplegg med utgangspunkt i analyseskjemaer. Metoden utløste et høyt engasjement hos elevene, og fikk erfare verdien i å la spill få en mer framtredende rolle i undervisningen. Her vil han presentere funn fra sin forskning og vise eksempler på hvordan man kan  benytte spill i litteraturundervisningen.