Bruk av teknologi for aktiv læring og lik kvalitet på opplæringen

Leder- og skoleutviklingssporet, Ledere

2018-11-29 10:45 – 12:00

SAL 7

Samfunnet er i rask endring. Ny læreplan, og med den nye begreper, er rett rundt hjørnet, skolene utfordres i mye større grad på å henge med i samfunnsutviklingen. Vi utdanner elevene for jobber som ennå ikke finnes, med kanskje gårsdagens verktøy i dag og verktøy som ennå ikke er funnet opp, i morgen.

Vi er rektorer fra tre ulike skoler i Oslo, som gjennom denne refleksjonsøkten vil vise hvordan vi tar i bruk teknologien for å gi elevene mulighet til å møte morgensdagens samfunnskrav. Vi vil gi eksempler på hvordan nye begreper i skolen gjøres om til praksis i læringsrommene. Vi ønsker også å utfordre deg på å delta med dine refleksjoner.

Med samarbeid som kjerneverdi kan man komme langt. Magien ligger i det profesjonelle læringsfellesskapet, ikke i teknologien!