Bruk av sveisesimulator i opplæringen.

Barnehage- og skolesporet, Videregående

2018-11-28 13:00 – 13:45

SAL 5

TIP Ås vgs, har et pilotprosjekt i samarbeid med Oslo Met på Fronius sveisesimulator som er basert på VR-teknologi. Vi ønsker å bruke denne teknologien aktivt i sveiseopplæringen. Vårt første møte med denne typen sveisesimulator var yrkes-NM på utdanningsmessa i 2012. Vi har årene etter fått låne en simulator av leverandøren som vi har hatt med på forskjellige arrangement rettet mot elevrekrutering. Den entusiasmen, engasjementet og de erfaringer vi opplevde gjennom dette har gjort at vi alltid hatt et hatt en liten drøm om å ha en egen simulator for å få implementert dette i egen undervisning. Vi kommer her til å presentere resultater og erfaringer av første runde med VR-sveising.