Bruk av OneNote i Yrkesfaglig fordypning

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 14:15 – 15:00

SAL 5

I dette foredraget skal vi gi en praktisk tilnærming i bruken av digitale læringsverktøy  i faget Yrkesfaglig fordypning. Bruken av OneNote i YFF har bidratt til å  forenkle dokumentasjon av praksisbesøk, underveisvurdering i faget og er et hjelpemiddel ved fastsettelse av karakter i faget. Tett oppfølgning av elevene ved hyppige tilbakemeldinger både fra praksisplass og lærer bidrar til å bevisstgjøre elevenes progresjon i faget. Det gis også et perspektiv på hvilke muligheter OneNote gir til å tilpasse opplæring til den enkelte elevs forutsetninger.