Barnehagens potensialer - Danning i et digitalt samfunn

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-28 11:30 – 12:15

SAL 3

Danning er et komplekst begrep, og det kan være krevende å sette ord på hvordan danningsprosesser konstrueres i barnehagen. Og hva skjer i praksis når barns danningsprosesser skal tenkes i lys av det teknologirike samfunnet barn og barnehagen er en del av? Gjennom eksempler og teori diskuterer Tove hvordan danningsbegrepet er i bevegelse, og hvordan nye blikk på danning og teknologi kan utforske ”tatt for gitte” sannheter om barn og voksnes relasjoner i barnehagen.