Barn og unges digitale liv - status 2018

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 13:00 – 13:45

SAL 4

Hva bruker barn og unge tiden til på nett? Hvor mange opplever mobbing eller trusler? Hvor kildekritiske er barna, og hvordan er deres håndteringskompetanse når det gjelder ubehagelige opplevelser? Medietilsynet presenterer sentrale funn fra den siste Barn og Medier-undersøkelsen (2018), og gir eksempler på ressurser om nettvett og digital dømmekraft som kan brukes i skolen.