Quantcast

Arrangør & Samarbeidspartnere

ARRANGØR

Om Artexis Easyfairs
Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Artexis Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan og MalmöMässan. Kistamässan i Stockholm har siden starten i 2008 etablert seg som en moderne møteplass for messer og eksterne arrangementer, med et anlegg på totalt 15 000 kvadratmeter. MalmöMässan i Hyllie har et anlegg på 20 000 kvadratmeter og er i første rekke beregnet for messer og kongresser, men er også egnet for arrangementer som krever større innendørsarealer. Les mer på www.artexiseasyfairs.com

Om Meet In Grid

Meet In Grid (tidligere Rektorsakademien Utveckling) er et produksjonsselskap som skaper moderne arenaer for læring og endring. Vår pasjon og drivkraft er læringens kraft. Vi tror på magiske møter – det er i inngrep med andre endringer skjer og forsterkes. Les mer på www.meetingrid.se

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Om Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. Vi kjemper for unges rett til en god utdanning. Vi jobber aktivt for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Les mer på www.utdanningsforbundet.no

Om Oslo kommune
Oslo kommune er Norges største skoleeier, og Osloskolen består av nesten 90.000 elever og lærlinger, og over 15.000 ansatte. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning og fagopplæring. Etaten har også ansvar for Fagskolen i Oslo, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo.

 

Kompetansepartnere

Om Oslo Edtech Cluster
Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. www.osloedtech.no

Om Senter for IKT i utdanningen 
Senterets samfunnsoppdrag er å iverksette regjeringens politikk innenfor IKT i utdanningen med de virkemidlene og ressursene som stilles til disposisjon. Senteret arbeider både langsiktig, analytisk og praktisk og skal være en tydelig bidragsyter til en kunnskapsbasert politikkutvikling. Hovedmålet for senterets arbeid er bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.